SYPE

Suomen Yksityisten Päivähoitajien Edustajisto

Kuulumme yhdistyksenä SYPE:n joka toimii alueellisten yksityisten perhepäivähoitoyhdistysten yhteiseksi hyväksi

Tarkoituksena on valvoa alalla toimivien ammatinharjoittajien yleisiä ja yhteisiä etuja, edistää jäsenten välistä yhteistoimintaa ja parantaa alan yleisiä toimintaedellytyksiä. Lisätietoa Sype:sta

Yhdistystämme SYPE:ssa edustaa puheenjohtaja ja sihteeri